Een eerste bezoek

Voorkomen is beter dan genezen!
Tijdens uw eerste bezoek aan onze praktijk zal de tandarts uw gebitssituatie beoordelen, eventueel een of meerdere foto’s (OPG) maken en op basis van deze constateringen een behandelplan opstellen. Bij een eerste bezoek aan onze praktijk dient een geldig legitimatiebewijs meegenomen te worden (dit geldt voor alle gezinsleden).

Medische gegevens:
Voor ieders veiligheid verzoeken wij om ons te informeren omtrent medische bijzonderheden zoals; zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, afwijkingen, etc.

Patiëntgericht behandelplan, u staat centraal
Bij het opstellen van dit behandelplan houdt de tandarts rekening met uw gebitssituatie, uw wensen en mogelijkheden. Dit behandelplan en bijbehorende kostenindicatie (begroting) kan altijd persoonlijk met u worden besproken. Het behandelplan wordt opgestuurd, zodat u weet welke stappen wanneer gezet kunnen worden en welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Wij willen u erop attenderen dat u bij verhindering van uw afspraak tenminste 24 uur van tevoren dient af te zeggen, de gereserveerde tijd zal dan niet in rekening worden gebracht.

Wij staan altijd voor u klaar, schrijf u direct in

Schrijf u online in doormiddel van het formulier of bel met onze informatiedesk.